El Temps, 03-11-14, per Ignasi Llopis

-Dades a temps real a Vilafranca:

-Dades ressumides per Ignasi Llopis:

El Temps, 03-11-14, per Ignasi Llopis
El Temps, 03-11-14, per Ignasi Llopis

-Predicció d’Aemet

-La web cam de Vilafranca