Treballs realitzats a Cinctorres

Els alumnes de gestió forestal del Taller d’Ocupació dels Ports estan executant tasques de manteniment de vores de camins en el terme municipal de Cinctorres. En aquest cas s’estan duent a terme tasques de desbrossament en camins i sendes que estaven cobertes de vegetació. D’aquesta manera els camins tornaran a ser transitables per als senderistes. Així mateix les pistes ja no tenen en els seus laterals quantitats ingents de vegetació. El Taller d’Ocupació està seguint les peticions dels ajuntaments de la zona per organitzar les diferents pràctiques dels alumnes. En el cas de Cinctorres els alumnes han treballat especialment amb màquines desbrossadores i destrals.

Treballs a Cinctorres