En el ple ordinari de novembre de Morella s’aprovaran, entre altres, els següents punts:

1r. L’Àrea de governació aprovarà el canvi de zones d’aparcament per a residents a la zona Porta de Sant Mateu i la Pujada dels Llavadors.

2n. L’Àrea de Benestar Social aprovarà les bases de les subvencions de les ajudes del 0,7% a les ONG.

3r. L’Àrea d’Educació, Cultura i Esport aprovarà les dates de les festes d’agost i del 54 Sexenni

4t. L’Àrea d’Obres i Serveis ratificarà l’acord de la junta de Govern Local i el Pla Estatal de foment del lloguer de l’habitatge, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbana 2013-2016 i l’aprovació d’acord de la Comissió Bilateral relatiu a l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana de Morella.