Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– Els premis EnerAgen reconeixen els millors projectes desenvolupats en matèria d’energies renovables i eficiència energètica

– IVACE Energia va seleccionar a Todolella d’entre els projectes presentats per competir a nivell nacional en la categoria de millor actuació en ajuntaments de menys de 20.000 habitants

– La xarxa de proveïment de calor de Todolella és l’única xarxa de calor existent a la Comunitat Valenciana que dóna servei a un nucli urbà per complet.

El projecte de District Heating amb calderes de biomassa desenvolupat per l’Ajuntament de Todolella ha rebut la menció d’honor dels premis nacionals d’Energia organitzats per l’Associació Espanyola d’Agències d’Energia (EnerAgen), de la qual IVACE és membre.

De tots els projectes rebuts, el presentat per Todolella va ser el seleccionat per IVACE-Energia per competir en la categoria de Millor actuació relacionada amb les energies renovables i l’eficiència energètica desenvolupada en ajuntament de menys de 20.0000 habitants.

La directora general de l’IVACE, Júlia Company, ha mostrat la seua satisfacció per este reconeixement i ha destacat que “es tracta d’una iniciativa singular, ja xarxa de proveïment de calor de Todolella és l’única xarxa de calor existent a la Comunitat Valenciana que dóna servei a un casc urbà completament”.

A més, Company ha animat els municipis de tota la Comunitat a seguir l’exemple de Todolella i apostar per les energies renovables. En este sentit, ha posat èmfasi que “el projecte de Todolella és perfectament exportable a altres municipis, especialment en aquells amb unes necessitats més grans de calefacció i aigua calenta sanitària com poden ser zones amb climatologia freda, població d’edat elevada, que alberguen residències, hospitals, etc “. Cal destacar que l’ajuntament de Todolella ha rebut un ajut de l’IVACE de 280.000 euros parell el desenvolupament d’este projecte.

Una xarxa de calefacció centralitzada o District Heating és un sistema de subministrament d’aigua calenta sanitària i calefacció (i en alguns casos també refrigeració) a diferents edificis a partir d’una planta central. La calor produïda en esta planta es lliura als usuaris per al seu consum mitjançant una xarxa de canonades pre aïllades i enterrades.

L’obra projectada és una xarxa de distribució d’energia que transcorre soterrada pels carrers del casc urbà i que proporciona a cada un dels usuaris que es connecta calefacció i aigua calenta sanitària.

L’energia / calor es transporta (per mitjà d’aigua calenta) el consumidor a través de les canonades preaïllades, un d’impulsió i una altra de retorn. En cada punt de consum ha una xicoteta estació energètica que intercanvia l’energia de la xarxa, transformant-la en calor i aigua calenta sanitària.

Els usuaris beneficiats per l’actuació són la totalitat dels veïns del nucli urbà de Todolella, en la seua gran majoria de cases unifamiliars de diverses altures els sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària funcionen amb gasoil, fàcilment convertibles per a la seua utilització amb la connexió a la xarxa de calor.

Les xarxes “District Heating” són idònies per a l’ús de biomassa. Les calderes de biomassa tenen rendiments de fins al 95%, treballen en un ampli rang de potències i compten amb sistemes d’alimentació contínua i automatitzada de combustible, neteja automàtica i compactació de les cendres.

Estalvi econòmic proper al 60%

Amb esta iniciativa es ajuda a les economies domèstiques, ja que l’estalvi respecte a les tarifes del gasoil suposa al voltant d’un 60%. Això suposa a més una revaloració dels immobles que adopten este sistema de calefacció i aigua calenta sanitària.

Cal destacar també que esta mesura suposa un augment de la seguretat en els habitatges en no ser necessari el gestionar i acumular combustibles fòssils i s’eliminen els problemes de sorolls i olors provocades per les calderes de gasoil. La gestió i el manteniment centralitzats a més d’evitar molèsties a cadascun dels usuaris individualment permet una optimització del procés.

Pel que fa a la repercussió en el desenvolupament econòmic de la zona, la disponibilitat d’una font d’energia més barata que les que anteriorment s’utilitzaven (gasoil i electricitat) a més de l’estalvi directe que provoca en cada un dels usuaris afavoreix que les cases rurals , comerços i hotels que s’han connectat siguin més competitius.

La biomassa és autòctona, és a dir, empra recursos procedents de l’entorn en el qual es consumeix i provoca sinèrgies socials relacionades amb la creació de noves activitats econòmiques en l’entorn i la millora de rendes.

La utilització de biomassa com a combustible fomenta la creació de llocs de treball a la zona tant per a la seua obtenció (neteja de muntanya), com per la seua transformació (estella o pellet) i transport.