OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

L’Hospital General Universitari de Castelló (HGUCS) deixarà de tenir històries clíniques en paper l’any 2021 després que comence en aquest mes d’agost un ambiciós projecte de digitalització de totes les que es troben en el seu magatzem, un nombre superior a les 542.000.

En aquest hospital castellonenc, han nascut molts vilafranquins i veïns de les comarques dels Ports i el Maestrat.

En l’actualitat, el centre sanitari compta amb un espai de més de 3.000 metres quadrats on s’emmagatzemen totes les històries clíniques que s’han creat en els seus 50 anys d’existència, igual que les radiografies generades fins a la digitalització d’aqueix procés fa més de 10 anys.

Per a dur a terme aquest projecte, el passat mes de maig es va traure a licitació un expedient per a la digitalització d’històries clíniques, custòdia i gestió de l’arxiu del HGUCS, per al qual es van destinar més de 2,18 milions d’euros.

A aquest es van presentar un total de cinc empreses que, després de sotmetre’s a l’avaluació de les seues ofertes econòmiques i tècniques, va ser adjudicat a una d’elles per un import final d’1.715.086 euros.

Així, en aquest mes d’agost els tècnics de l’empresa adjudicatària començaran a realitzar aquest procés de digitalització que els permetrà, al llarg d’un total de 48 mesos, eliminar els registres en paper després que totes les dades estiguen introduïts en el sistema informàtic.

La primera fase que ha dut a terme l’empresa adjudicatària ha sigut la de gestió i proves de digitalització d’aquests arxius mitjançant la seua plataforma tecnològica, després de la qual, una vegada feta la programació i localitzades les històries, començarà el bolcat del paper al sistema informàtic.

A més, l’empresa adjudicatària portarà també a terme un pla de formació pel qual el personal sanitari (facultatiu i d’infermeria) i el no sanitari (d’admissió) coneixeran el procediment pel qual es podrà cercar i consultar la informació que contenia l’antiga documentació, ara en format digital.

El procediment que se seguirà a partir d’aqueix moment consistirà a que, quan un pacient acudisca a una consulta externa o a urgències, el sistema sol·licitarà la història, de tal manera que començarà el procés amb ella. Una vegada finalitzat l’episodi assistencial, el sobre amb la història clínica passarà pel personal encarregat de la digitalització i procedirà a la seua gestió.

Així mateix, des de fa dos anys, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va posar en marxa el sistema digital Orion Clinic i, per tant, els professionals sanitaris han estat treballant principalment amb aquest, en detriment del sistema tradicional d’arxiu en paper.

Una vegada s’haja inclòs tota la informació en l’historial electrònic del pacient, tota la documentació passarà un control de qualitat en el qual es decidirà si es requereix realitzar alguna altra gestió amb elles. Una vegada realitzat aquest procés, i després de tres mesos en els quals quedaran emmagatzemades per a garantir la seguretat d’aquestes, seran destruïdes per una empresa especialitzada en documentació amb dades personals i confidencials.

Finalitzat el termini amb el qual explica l’adjudicatària, en 2021, ja no existirà magatzem físic d’històries clíniques, per la qual cosa el centre podrà destinar l’actual magatzem a altres usos i recuperar el personal que es destina actualment a la seua gestió per a altres funcions.