L’Ajuntament de Culla no ha aconseguit la ajuda demandada a Generalitat per a fer obres de condicionament de camins rurals, malgrat que, segons senyalen des del consistori, són una de les localitats amb més terme municipal i masies disseminades.

Davant la negativa, l’alcalde, Victor Fabregat, va interposar en el mes d’agost un recurs d’alçada a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament Rural explicant la situació del municipi. Un recurs que, segons afirmen des de l’ajuntament, encara no ha rebut resposta.

Fabregat va destacar en el “malestar” i la “preocupació”, tant de l’ajuntament com dels veïns i ha insistit en la “necessitat” de rebre l’ajuda de la Generalitat ja que, “els recursos propis de l’ajuntament són insuficients per a mantenir condicionats els nostres camins pel que necessitem la col·laboració d’altres administracions”.

Finalment, el primer edil va ressaltar que el consistori seguirà “reivindicant”aquesta ajuda.

La obra que anava a dur a terme el consistori era repavimentar dos trams de pista, en la Pista Mas d’en Saera entre les partides Monllat i Roques de Llaó i Pista Estrets – Mas de Paulo en la partida Mel – Pla de la Torreta.