PLE VILAFRANCA

L’Ajuntament de Vilafranca ha nomenat a Pedro Colom Igual com a secretari interventor accidental de l’Ajuntament de Vilafranca. Al ple de febrer es va informar que la secretària interventora, Rosa Minguet Tomás, que ha exercit la labor durant els últims 15 anys, ha deixat la plaça per un nou lloc de treball a València. L’Ajuntament comptarà, així mateix, amb una assessoria tècnica fins que es cobrisca la plaça de secretari interventor. Amb aquest canvi en el nomenament, Amador Fabregat serà el nou tresorer.