-Nota de l’Ajuntament de Morella –

Les obres del carrer Verge del Roser de Morella s’estan executant dintre dels terminis previstos, de fet, en aquests moments ja s’ha entrat en l’última fase amb la col·locació de les voreres i adoquinat. Per tant, s’espera que abans de final d’any les obres de reurbanització d’este tram del carrer queden totalment finalitzades.  Per  altra banda, també s’estan acabant les obres en Ortells dins del Pla Municipal de Renovació Urbana, que han consistit en la reparació del camí de la Hijuela, on s’ha aprofitat per condicionar la zona dels contenidors de reciclatge i un portell de grans dimensions del carrer dels llavadors. Les obres les està duent a terme l’empresa municipal CISE i estan complint els terminis assenyalats.